Executive Meetings (Wasaga Beach Minor Hockey)

PrintExecutive Meetings
 • 14 May 2018 (changeover) -  Agenda / Minutes
 • 18 June 2018 (Regular) - Agenda / Minutes
 • 16 July 2018 (Regular) - Agenda / Minutes
 • 13 August 2018 (Regular) - Agenda / Minutes
 • 20 August 2018 (Emergency) -    Minutes
 • 10 September 2018 (Regular)- Agenda  / Minutes / Balance Sheet
 • 15 October 2018 (Regular) - Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • 12 November 2018 (Regular)- Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • 21 November 2018 (Emergency)   Minutes
 • 10 December  2018 (Regular) Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • 14 January 2019 (Regular) Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • 11 February  2019 (Regular) Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • 20 March  2019 (Regular) Agenda  / Minutes / Balance_Sheet
 • Printed from wasagaminorhockey.com on Tuesday, April 23, 2019 at 6:40 AM